Nwyddau Vlaze Designer

Tariannau Gwres a Phlatiau Aelwyd A J Wells & Son Vlaze

Tariannau Gwres wedi’u Gosod

Pwrpas tariannau gwres VLAZE sydd wedi’u gosod y tu ôl i stôf llosgi coed yw creu nodwedd a ffocws i’r ystafell ond un o’u nodweddion pwysicaf yw eu bod hefyd yn caniatáu i chi osod y stôf yn agos at y wal y tu ôl iddi os yw’r wal wedi’i gwneud o ddeunydd llosgadwy, ac yn achos nwyddau Charnwood cyn agosed â 100mm.

Mae gan y panel enamel gwydrog ddwy haen sy’n sicrhau diogelwch thermol a system ddargludo effeithiol sy’n taflu gwres yn ôl i’r ystafell. Trwy ddefnyddio system rheilen mae’r broses o osod y darian wres yn hawdd a chyflym. Mae ar gael mewn 3 maint safonol sy’n addas i’r rhan fwyaf o fodelau stôf sy’n sefyll ar eu pennau eu hunain ond gellir gwneud rhai pwrpasol hefyd.

Fframiau y tu mewn i’r Aelwyd

Mae fframiau y tu mewn i aelwydydd VLAZE yn cael eu gwneud yn bwrpasol mewn un darn i ffitio o amgylch unrhyw stôf sy’n cael ei mewnosod rhag i wres y stôf wneud difrod i frest y simnai. Mae ymyl tenau â radiws o 6mm o amgylch yr enamel gwydrog ac mae wedi’i inswleiddio â bwrdd ffibr sy’n addas i dân. Maent ar gael mewn amryw o liwiau, patrymau a gorffeniadau i weddu ag unrhyw le byw.

Platiau Aelwyd a Siambrau

Mae platiau aelwyd VLAZE yn ddewis gwych yn lle llechen, gwenithfaen neu deils safonol. Mae’r plât yn gallu altro edrychiad eich stôf yn sylweddol ac maent ar gael mewn amryw o liwiau, patrymau a gorffeniadau - mae rhywbeth i bawb. Gellir defnyddio’r platiau aelwyd ar eu pennau eu hunain neu eu cyfuno â tharian wres VLAZE neu’r ffrâm fewnol i greu’r effaith orau bosibl gan greu undod i’r ystafell. Hefyd gallwch eu gosod ar y wal y tu ôl i’r stôf y tu mewn i gil pentan neu siambr.

Mae gorffeniad yr arwyneb sglein llyfn yn wrthiannol i wres, yn hawdd ei sychu’n lân a’i gynnal. Mae ymyl llyfn ar bob aelwyd ac mae wedi’i hinswleiddio â bwrdd ffibr sy’n wrthiannol i wres a phwysau’r stôf ac eto’n hawdd ei gosod a’i defnyddio. Mae’r platiau ar gael mewn 5 maint sy’n addas i’r rhan fwyaf o stôfs ac mae dyfnder o 12mm sy’n cydymffurfio â rheoliadau adeiladu’r DU ar gyfer aelwydydd parod.

Isod dangosir rhai o nwyddau VLAZE, neu cliciwch ar y ddolen gyswllt i weld y llawlyfr llawn. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch neu brisiau cysylltwch. Mae gennym ddewis o dariannau gwres VLAZE yn ein hystafell arddangos.

Oriel Llun

Lawrlwythwch y llawlyfr
 

Anfon e-bost... Arhoswch...