Fframiau, Trawstiau a Siambrau

Trawstiau, Silffoedd a Fframiau ar gyfer Stôfs

Gallwn gyflenwi a gosod y dewis gwych hwn o Drawstiau, Silffoedd a Fframiau ar gyfer stôfsgan Focus Fireplaces.

Gallwn gynnig dewis gwych o drawstiau, silffoedd a fframiau derw mewn nifer o feintiau safonol neu gellir gwneud y rhain yn bwrpasol i unrhyw faint penodol i greu eitemau unigryw. Mae'n bosibl torri trawstiau o unrhyw hyd - hyd at 3 metr. Mae dewis o broffiliau, meintiau, gorffeniadau a lliwiau.

Caiff nifer o’r trawstiau eu cynhyrchu o Dderw Ewropeaidd solet wedi’i aer-sychu. Cynhyrchir Trawstiau Ffasgia a Phanelau a Silffoedd o Dderw Ewropeaidd wedi’i sychu mewn odyn. Mae’r derw wedi’i aer-sychu a’i sychu mewn odyn ac mae’n cynnwys ceinciau, holltau a marciau naturiol.

Cynhyrchir Trawstiau Gwag a Silffoedd a hefyd Gorchuddion Dur ar gyfer Trawstiau o dderw 21mm wedi’i sychu mewn odyn. Felly gellir eu gwneud mewn unrhyw faint ac maent yn llawer ysgafnach na thrawst solet. Cynhyrchir trawstiau, fframiau a silffoedd eraill yn llawlyfr Focus Fireplaces o goed o’r ansawdd gorau wedi’u sychu mewn odyn.

Gwneir silffoedd a fframiau wedi’u peintio o MDF o ansawdd uchel.

Os ydych yn cael trafferth â phellter at ddeunyddiau llosgadwy, mae Focus Fireplaces hefyd yn cynnig trawstiau a fframiau nad yw’n cynnau’n hawdd.

Isod dangosir rhai o’r trawstiau, silffoedd a fframiau sydd ar gael. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch neu brisiau cysylltwch neu cliciwch ar y ddolen gyswllt isod i weld y llawlyfr cynnyrch llawn.

Oriel Llun

Siambrau

Mae dewis helaeth o siambrau ar gael - mae rhywbeth i bawb. Mae amrywiaeth o liwiau, gorffeniadau a deunyddiau fel brics a llechen naturiol a charreg. Mae’r siambrau ar gael mewn meintiau safonol ond mae'n bosibl eu torri hefyd. Maent yn creu gorffeniad gwych i du mewn lle tân hen neu newydd.

Oriel Llun

Lawrlwythwch y llawlyfr
 

Anfon e-bost... Arhoswch...