Mentyll Tân The Penman Collection

Rydym yn un o’r manwerthwyr a ddewiswyd yn ofalus i werthu nwyddau The Penman Collection sy’n cynnig dewis arbennig o Lefydd Tân a Mentyll Tân - mae rhywbeth i bawb. Mae The Penman Collection wedi buddsoddi’n sylweddol yn nyluniad ac ansawdd eu deunyddiau ynghyd â chrefftwaith wrth ddatblygu a chynhyrchu eu nwyddau. Mae The Penman Collection wedi’i ysbrydoli gan themâu clasurol eu dyluniad ond mae'n llwyddo i gyfuno hyn â nifer o nodweddion ac egwyddorion dylunio cyfoes.

Mae Mentyll Tân The Penman Collection ar gael mewn amryw o ddeunyddiau o’r safon uchaf fel calchfaen Portiwgeaidd, derw naturiol solet, marmor naturiol Clara Rose, marmor gwyn naturiol Clara Pura a Chalchfaen Iberaidd. Mae pob un o’r deunyddiau naturiol safonol hyn ar gael mewn amryw o liwiau a gorffeniadau i gyd-fynd ag unrhyw gartref. Caiff pob un o’r mentyll tân eu gwneud â llaw gyda dulliau traddodiadol gan sicrhau bod y nwyddau hyn nid yn unig yn edrych yn hardd ond hefyd yn para.

Isod dangosir sampl o’r Mentyll Tân yng nghasgliad The Penman Collection. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch neu brisiau contact us neu cliciwch ar y ddolen gyswllt i weld y llawlyfr llawn.

Oriel Llun

Lawrlwythwch y llawlyfr
 

Anfon e-bost... Arhoswch...