Aelwydydd Llechi, Gwenithfaen a Theils

Aelwydydd Llechi

Daw ein holl aelwydydd llechi gan gwmni teuluol lleol sydd wedi sefydlu ei hun fel un o weithgynhyrchwyr blaenllaw y DU ar gyfer nwyddau a wneir o lechi safonol. Maent yn defnyddio technoleg arloesol a chrefftwyr profiadol i gynhyrchu eu holl nwyddau llechi.

Gallwn gynnig aelwydydd o faint arferol neu rai wedi’u gwneud yn bwrpasol yn ôl manylebau penodol. Gellir hefyd addasu eu trwch, gorffeniad yr ymylon a gellir gwneud aelwydydd o wahanol siâp i greu aelwyd hollol unigryw.

Gallwn gynnig llechen Gymreig o’r ansawdd uchaf sydd ag arwyneb llyfn, llwydlas tywyll gyda gwythïen naturiol yn rhedeg drwyddi.

Yn lle’r Llechen Gymreig, mae’r llechen Mont black hefyd ar gael, sy’n llechen o’r radd flaenaf gydag arwyneb llyfn, llwyd tywyll i ddu.

Os nad yw llechen ag arwyneb llyfn yn apelio atoch efallai y byddai llechen fwy naturiol heb gymaint o sglein yn ddewis mwy ymarferol gydag arwyneb naturiol unffurf sy’n wydn ac yn ddelfrydol fel aelwyd.

Oriel Llun

Aelwydydd Gwenithfaen

Mae gwenithfaen yn ddewis gwych yn lle’r aelwyd lechi draddodiadol. Caiff yr aelwydydd gwenithfaen eu hadeiladu o wenithfaen du naturiol 20mm ac maent ar gael wedi eu hogi neu eu llyfnu. Gyda stôf aml-danwydd mae’r aelwydydd wedi eu slabio rhag iddynt dorri yn sgil y gwres. Mae’r aelwydydd gweinthfaen ar gael mewn gwahanol feintiau neu gellir eu gwneud yn bwrpasol i unrhyw faint.

Oriel Llun

Aelwydydd Teils

Rydym yn cynnig amrywiaeth wych o aelwydydd teils y gallwch eu defnyddio gydag unrhyw fath o danwydd. Mae aelwydydd teils ar gael mewn meintiau safonol a gellir hefyd eu gwneud yn bwrpasol mewn gwahanol ddeunyddiau, gorffeniadau a lliwiau.

Oriel Llun

 

Anfon e-bost... Arhoswch...