Simneiau a Ffliwiau

Simnai Wal Ddeuol Seldek

Mae simnai Wal Ddeuol Seldek yn gadarn, o ansawdd uchel a pherfformiad thermol uchel. Mae’r system yn cynnwys darnau syth, rhai ar dro, darnau cynnal a ffitiadau sy'n cael eu gwneud yn gyfan gwbl o ddur gwrthstaen a bwlch 30mm wedi’i inswleiddio â gwlân. Mae gorffeniad dur gwrthstaen sglein ond mae’n bosibl cael ffliw du , dewis sy’n dod yn fwyfwy poblogaidd.

Mae’n ffitio i’w gilydd gyda bracedi sy’n cloi bob uniad. Gallwch osod y system yn fewnol neu’n allanol. Mae tymheredd cymharol isel y wal allanol yn golygu bod modd gosod y stôf gyda bwlch aer o 50mm (2") yn unig rhyngddi â deunyddiau llosgadwy sy’n arbennig o ddefnyddiol mewn gosodiadau mewnol sy’n mynd drwy nenfydau.

 • System wedi’i weldio’n llwyr
 • Leinin mewnol yn ddur gwrthstaen gradd 0.5mm 316
 • Haen allanol yn ddur gwrthstaen gradd 0.5mm 441
 • Mae gan yr holl ddarnau a’r ffitiadau fraced i’w cloi
 • Gyda phob ti ceir plwg a man draenio 22mm
 • Ar gael yn y diamedrau canlynol: 100mm, 130mm, 150mm, 180mm a 200mm
 • Gorffeniad lliw du ar gael
 • Gwarant 10 mlynedd

Oriel Llun

Leininau Ffliw Hyblyg Dur Gwrthstaen

Gwneir yr holl leininau a ddefnyddir ar gyfer leinio simneiau gan Schiedel TecnoFlex – dewis o leininau simnai a ffliw hyblyg sydd wedi’u dylunio ar gyfer leinio ffliw neu simnai mewn cartrefi.

Mae TecnoFlex Plus yn leinin simnai hyblyg dwy haen wedi’i ddylunio ar gyfer nwy, olew ac aml-danwydd, lle nad yw tymheredd y nwy yn y ffliw yn uwch na 600°C gyda diamedr rhwng 80 a 3000mm er ein bod ond yn defnyddio’r leininau hyn mewn stôfs aml danwydd.

 • Haen allanol rychiog ar gyfer cryfder
 • Mae’r haen fewnol hynod lyfn yn helpu i ddraenio aer sy’n anweddu, ac mae llai o siawns i barddu hel yn yr uniadau sy’n ei wneud yn haws ei lanhau
 • Dyluniad arbennig yr uniadau yn sicrhau cadernid a hyblygrwydd ychwanegol
 • Mae’r haen fewnol yn dal yn llyfn a gwarchodol hyd yn oed ar ôl y gwaith gosod
 • Bellach mae Gwarant Oes ar gael yn amodol ar delerau
 • Mae’r haenau mewnol ac allanol wedi’u gwneud o ddur gwrthstaen gradd 316L gwrth-rydu
 • Hefyd ar gael mewn dur gwrthstaen 904L gradd
 

Anfon e-bost... Arhoswch...