Gwasanaeth Stôf a Ffliw, Gogledd Cymru

Mae Gwasanaeth Stôf a Ffliw’n gwmni ag iddo hanes hir a balch. Fe sefydlwyd y busnes teuluol gwreiddiol yn 1970 gan John Williams fel busnes cludo a gwerthu glo (John Williams & Son) a oedd wedi ei sefydlu yn union yr un fan a’r cwmni heddiw, Gwasanaeth Stôf a Ffliw. Bellach mae’r cwmni’n cael ei redeg gan ŵr a gwraig, Iwan a Siân, y bedwaredd genhedlaeth o’r teulu i ymwneud â’r busnes.

Rydym yn falch o’n treftadaeth, ac mae’r balchder hwnnw’n cael ei adlewyrchu yn ansawdd ein nwyddau a lefel uchel y gwasanaeth a’r cymorth a gynigir i gwsmeriaid.

Gosod a Chynnal Stôfs

Mae Gwasanaeth Stôf a Ffliw’n gwerthu stôfs gan amrywiaeth eang o weithgynhyrchwyr cydnabyddedig yn cynnwys ACR, Burley and Town & Country Fires. I ategu ein gwasanaeth gwerthu stôfs rydym yn cynnig arolwg ac archwiliad cyn-gwerthu, gwasanaeth gosod llawn, ac ôl-werthu a chynnal o’r safon uchaf. Rydym hefyd yn arbenigo mewn ffliwiau a simneiau.

Edrychwch ar ein tudalen Gwasanaethau i weld disgrifiad manylach o’r hyn yr ydym yn ei gynnig.

Cymwysterau ac Achrediadau

Mae ein peirianwyr gosod wedi’u hyfforddi i’r safonau uchaf, gyda hyfforddiant a chymwysterau perthnasol ar gyfer yr holl nwyddau sydd ar gael. Rydym yn Gwmni Cofrestredig HETAS (y Cynllun Personau Cymwys sydd wedi’i gymeradwyo gan y llywodraeth) ac rydym wedi cofrestru gyda CHAS (Cynllun Asesu Iechyd a Diogelwch Adeiladu) ac mae gennym yswiriant atebolrwydd cyhoeddus hyd at werth o £5M.

Landlordiaid, Awdurdodau Lleol a Chymdeithasau Tai

Rydym yn gweithio’n helaeth gyda landlordiaid preifat, awdurdodau lleol a chymdeithasau tai i gynnal archwiliadau a phrofion diogelwch, a gwneud gwaith cynnal a thrwsio heb ei drefnu ar draws portffolio cyfan o gartrefi. Rydym yn darparu Tystysgrifau Diogelwch HETAS landlord / tenant ar gyfer yr holl nwyddau yr ydym yn eu cynnal.

 

Anfon e-bost... Arhoswch...