Amrywiaeth eang o stôfs ar gael – gyda rhywbeth i bawb...

Dewis eich stôf berffaith

Arbenigwr Stôfs Llosgi Coed, Aml-Danwydd, Nwy a Thrydan yng Ngogledd Cymru

Beth yw stôf? Rhan annatod o system wresogi? Yn sicr, ond mae'n llawer mwy na hynny; mae stôf yn ganolbwynt cartref, yn arwydd o chwaeth, yn ffordd wyrddach a mwy darbodus o wresogi eich cartref. Ac mae stôf yn creu aelwyd mewn cartref, yn rhywle i swatio, ymlacio a mwynhau.

Ystafell Arddangos

Cyngor, gwasanaeth gwerthu, gosod a chynnal gan gwmni y gallwch ymddiried ynddo

Mae Gwasanaeth Stôf a Ffliw yn gwmni blaenllaw yng Ngogledd Cymru sy’n cyflenwi a gosod stôfs o ansawdd gan weithgynhyrchwyr cydnabyddedig yn cynnwys ACR, Burley a’r The Penman Collection. Mae’r dewis sydd gennym yn cynnwys stôfs llosgi coed, stôfs aml-danwydd, yn ogystal â stôfs nwy and stôfs trydan a’r arddulliau’n amrywio o rai traddodiadol iawn i’r rhai mwyaf cyfoes. Mae ein stôfs diweddaraf yn cynnwys modelau diweddaraf manyleb ECO Design Ready 2022.

Gwerthu, gosod a gwasanaethu

Nid gwerthu stôfs’n unig y mae Gwasanaeth Stôf a Ffliw, rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth llawn. Gallwn gynnig arolwg cychwynnol a rhoi amcangyfrif am ddim heb unrhyw orfodaeth i brynu, gwneud arolygon manwl o’r simnai, gosod (yn cynnwys unrhyw waith adeiladu cysylltiedig), ac wrth gwrs gwasanaethu a chynnal parhaus. Rydym yn darparu ein gwasanaethau drwy Wynedd, Conwy ac Ynys Môn.

Gallwch ddarllen mwy am ein gwasanaethau - arolwg, gosod a simnai a ffliw - ar ein tudalen Gwasanaethau.

Rydym yn Gwmni Cofrestredig HETAS ar gyfer gwaith gosod, y Cynllun Personau Cymwys sydd wedi’i gymeradwyo gan y llywodraeth er mwyn hybu diogelwch ac effeithlonrwydd yn y diwydiant gwresogi tanwydd solet, coed a biomas.

Ystafell Arddangos Stôfs

Mae gennym ystafell gyda dewis da o stôfs yn Nhal-y-sarn (llai na 10 milltir o Gaernarfon), lle gallwch weld amryw o stôfs ac ategolion yn cynnwys aelwydydd, fframiau a thrawstiau. Cliciwch yma i weld ein manylion cyswllt a map lleoliad. Mae’r ystafell arddangos yn agored drwy apwyntiad yn unig, felly ffoniwch ni cyn dod draw.

 

Anfon e-bost... Arhoswch...